Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การรายงาน (สขร.1)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 ต.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

7 ต.ค. 63

การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 เดือนกันยาน 2563 ของ สนง.ทสจ.นครราชสีมา

28 ก.ย. 63

การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2563 ของ สนง.ทสจ.นครราชสีมา

18 ส.ค. 63

การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2563 ของ สนง.ทสจ.นครราชสีมา

5 ส.ค. 63

การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563 ของ สนง.ทสจ.นครราชสีมา (แก้ไข)

15 ก.ค. 63

การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2563 ของ สนง.ทสจ.นครราชสีมา

10 มิ.ย. 63

การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563 ของ สนง.ทสจ.นครราชสีมา

7 พ.ค. 63

การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2563 ของ สนง.ทสจ.นครราชสีมา

จำนวนทั้งหมด 136 รายการ
1 2 3 4 5 > >>