Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศสำนักงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 ม.ค. 63

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2562ถึงธ.ค.2562)

1 พ.ย. 62

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน น้ำบาดาล ปี 2563

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb ดาวน์โหลด: 2241 ครั้ง
21 ต.ค. 62

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562-กันยายน 2562)

7 ส.ค. 62

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 2233 ครั้ง
23 พ.ค. 62

การประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 ฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ)

19 เม.ย. 62

ประกาศจังหวัดนรราชสีมา เรื่อง มาตรการและทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 .ในพี้นที่จังหวัดนครราชสีมา

19 เม.ย. 62

ประกาศจังหวัด เรื่องกำหนดเขตควบคุม และเขตห้ามเผาเด็ดขาด เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5

14 ก.พ. 62

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
1 2 3 >