Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

Green Office (ทสจ.นม. สำนักงานสีเขียว)

ดูทั้งหมด
นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green  ในระดับประเทศ

นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ในระดับประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ในระดับประเทศ ตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดย สนง.ทสจ.นม. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง)

31 ม.ค. 62

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1)

ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1)

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางวนิดา วิศิษฎ์วรากร เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ : 13+1) ประจำปี 2563 โดยมีนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลฯ พื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พร้อมทั้ง ลงพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจฯ และแหล่งทำเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านสวนสระเพลง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

3 ก.ย. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ผอ.ทสจ.นครราชสีมา​ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

ผอ.ทสจ.นครราชสีมา​ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่​ 29 กันยายน​ 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายสมคิด ตั้ง​ประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา​ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ฮอลล์ ๑ ชั้น ๔ ศูนย์การค้า​เทอร์มินอ​ล​ ๒๑ โคราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอผลงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเครือข่ายทสม. ทั่วประเทศ รวมทั้งกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของประชาชนจิตอาสาในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยมีผลการคัดเลือกในระดับจังหวัด ดังนี้ 1) ประเภทบุคคล ได้แก่ นายภัสน์นนท์ สิทธิ์หิรัญ ทสม.ตำบลลำนางแก้ว อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็น ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย ทสม. บ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ในการนี้ นายวิเชียร จันทร​โ​ณ​ทัย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นค​ราช​สี​มา​ ได้กรุณามอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ทสม. และเครือข่ายทสม. ดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓

1 ต.ค. 63

ข่าวบริการ

ดูทั้งหมด
ผอ.ทน.และคณะเข้าตรวจสอบบ่อบาดาลของผู้ประกอบการที่ยังคงมีหนี้ค้างชำระและบ่อบาดาล

ผอ.ทน.และคณะเข้าตรวจสอบบ่อบาดาลของผู้ประกอบการที่ยังคงมีหนี้ค้างชำระและบ่อบาดาล

วันจันทร์ที่ 28 ก.ย.63 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ ผอ.ทน.และคณะเข้าตรวจสอบบ่อบาดาลของผู้ประกอบการที่ยังคงมีหนี้ค้างชำระและบ่อบาดาลที่ผู้ประกอบการขอใช้น้ำบาดาลปริมาณมากฯ ในพื้นที่ อ.ปากช่อง บ่อแรกที่ดิสคอฟเวอรี่ ปาร์ค มีหนี้ค้างชำระ 3 งวดและใบอนุญาตใช้ขาดต่ออายุ ต้องขออนุญาตใช้ใหม่ และทำบันทึกกล่าวโทษให้ท่านเป็นผู้ต้องหา..มีการใช้น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล จึงชี้แจงทำความเข้าใจและอำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตใช้น้ำบาดาลผ่าน อบต.หนองน้ำแดงต่อไป จุดที่สอง บ.ปาร์ค อเวนิว เอสเทอร์(เป็นเครือเดียวกัน)ไม่มีการแจ้งการใช้น้ำบาดาลและมีท่อแยกก่อนผ่านมิเตอร์น้ำ จึงแจ้งให้ปรับแก้ไขภายใน 30 วันพร้อมต้องส่งใบรายงานการใช้น้ำบาดาลเป็นประจำทุกเดือน จุดที่สาม บ.ฟาร์มโชคชัย เป็นการซีลมาตรบ่อบาดาลและตรวจประจำปีในกิจกรรมที่ ๑ รวม ๙ บ่อ (เกษตร(เลี้ยงสัตว์) 2 บ่อ และเกษตร(เพาะปลูก) ๗ บ่อ)

1 ต.ค. 63