Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

Green Office (ทสจ.นม. สำนักงานสีเขียว)

ดูทั้งหมด
นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green  ในระดับประเทศ

นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ในระดับประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ในระดับประเทศ ตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดย สนง.ทสจ.นม. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง)

31 ม.ค. 62

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ,นายประจวบ ชิดโคกสูง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และ นางสาวณัฐพัชณ์ นาเมืองรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี

น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ,นายประจวบ ชิดโคกสูง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และ นางสาวณัฐพัชณ์ นาเมืองรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี

วันที่ 18 มกราคม 2563 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ,นายประจวบ ชิดโคกสูง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และ นางสาวณัฐพัชณ์ นาเมืองรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

21 ม.ค. 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
นางสาวโชติกา คันธะ​รัตน์​ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัดนครราชสีมา​ ตามโครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" ประจำปี พ.ศ. 2563

นางสาวโชติกา คันธะ​รัตน์​ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัดนครราชสีมา​ ตามโครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 20 มกราคม​ 2563 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา​ มอบหมายให้นางสาวโชติกา คันธะ​รัตน์​ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัดนครราชสีมา​ ตามโครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน" ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองปากช่อง และตลาดสดเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนประจำประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้อง​กับ​นโยบายของรัฐบาลที่มีความประสงค์​ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

21 ม.ค. 63

ข่าวบริการ

ดูทั้งหมด
นางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวโชติกา คันธะรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๓

นางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวโชติกา คันธะรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา มอบหมายให้นางวราภรณ์ ครัวกลาง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวโชติกา คันธะรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานดับไฟป่า ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับดำรงชีพในป่า และเครื่องแบบชุดปฏิบัติการฯ จากมูลนิธิ SCG ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ถูกจัดตั้งขึ้นมาภายใต้แนวคิดการปฏิบัติงานดับไฟป่า ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต เกินขีดความสามารถของพนักงานดับไฟป่าโดยทั่วไป เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อน และทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า จำนวน ๑๕ ชุด กำลังพล ๒๒๕ นาย

21 ม.ค. 63

นายสมคิด ตั้งประเสริฐ one page

ดูทั้งหมด