Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

Green Office (ทสจ.นม. สำนักงานสีเขียว)

ดูทั้งหมด
นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา  ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green  ในระดับประเทศ

นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ในระดับประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2562 นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ในระดับประเทศ ตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดย สนง.ทสจ.นม. ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง)

31 ม.ค. 62

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ส่วนทรัพยากรน้ำ ตรวจสอบบ่อบาดาลตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

ส่วนทรัพยากรน้ำ ตรวจสอบบ่อบาดาลตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

วันที่ 27-30 เมษายน 2563 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ข้าพเจ้านายประจวบ ชิดโคกสูง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรน้ำ ปฏิบัติงานราชการ ตรวจสอบบ่อบาดาลตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยผลการปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้1)ตรวจสอบบ่อบาดาลของนางประนอม เทพเกาะ หมายเลขบ่อ 301107-1060-0023(บ่อธุรกิจ โรงงานน้ำดื่ม) ซึ่งผู้ประกอบการไม่ได้รายงานการใช้น้ำและชำระค่าน้ำบาดาลเลย จาการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการยังไม่ได้เปิดกิจการโรงงานน้ำดื่ม ยังไม่ได้ลงเครื่องจักร มีเพียงโรงเรือนที่สร้างไว้ และใช้น้ำบาดาลเพียงแค่ในครัวเรือน จึงได้แจ้งทางผู้ประกอบการรีบมาดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำ 2)ตรวจสอบพื้นที่ เอกสารที่ดิน และบ่อบาดาลของนางวีณา พิทักษ์ตรัยรัตน์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตใช้น้ำ เนื่องจากบ่อบาดาลดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล 3)ตรวจสอบพื้นที่ เอกสารที่ดิน ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตามคำขอเจาะและใช้น้ำบาดาลจำนวน 3 บ่อ ซึ่งการตรวจสอบเอกสารและพื้นที่เป็นไปตามระเบียบของกรมทรัพยากรน้ำบาล 4)บริษัทแหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด หมายเลขบ่อ 5610-0001 จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการมีการใช้น้ำตามปกติ แต่รายงานการใช้น้ำล่าช้าและใบอนุญาตใช้น้ำใกล้หมดอายุ และมีบ่อบาดาลข้างเคียงอีก1บ่อ ซึ่งทางผู้ประกอบการไดยื่นขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดลแล้ว แต่เกิดการเข้าใจผิดของทาง อบต.มะเกลือใหม่ได้ออกใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลให้ผู้ประกอบการแต่ใบอนุญาตฯนั้นไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้แจ้งทางผู้ประกอบการและอบต.มะเกลือใหม่ รีบดำเนินการยื่นคำขอเจาะและใช้น้ำบาดาลใหม่โดยด่วน 5)นายณรงค์ เหลือล้น หมายเลขบ่อ301414-1060-0016(ธุรกิจ รีสอร์) จากการตรวจสอบพบว่าบ่อบาดาลถูกต้องตามระเบียบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทุกอย่าง ขาดแต่ผู้ประกอบการไม่รายงานการใช้น้ำ จึงได้แจ้งทางผู้ประกอบการรายงานการใช้น้ำเป็นประจำทุกเดือน 6)ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต5(นครราชสีมา)ตรวจสอบบริเวณรุ่งอรุณรัตน์แมนชั่น ของนายพงศ์ดนัย ประพฤทธิพงษ์ จากการตรวจสอบพบว่า มีการเจาะและใชน้ำบาดาลโดยไม่ได้ขออนุญาต จึงได้ทำการบันทึกเปรียบเทียบปรับ(ทบ.02)และให้ไปยื่นคำขอใช้น้ำที่ อบต.บ้านเกาะต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

5 พ.ค. 63

ข่าวบริการ

ดูทั้งหมด
ทน. ลงพื้นที่ติดตาม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ทน. ลงพื้นที่ติดตาม โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ข้าพเจ้านายประจวบ ชิดโคกสูง ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรน้ำ ปฏิบัติงานราชการตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4002/2563 ลงวันที่16 เมษายน 2563 ในฐานะผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้งบประมาณโครงการงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พื้นที่ 1)บ้านตูม ม.5 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา(อยู่ในขั้นตอนลงกรวด) 2)บ้านหนองปล้อง ม.11 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา(เพิ่งเริ่มเจาะ) 3)บ้านไชยมงคล ม.1 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา(อยู่ในขั้นตอนคว้านบ่อเพื่อจะลงท่อกรุ)

28 พ.ค. 63