Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมการระงับเหตุฉุกเฉิน การซ้อมอพยพหนีไฟดับเพลิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 61 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมการระงับเหตุฉุกเฉิน การซ้อมอพยพหนีไฟดับเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีความรู้ถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย มีทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง และสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

แกลเลอรี่