Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นางสาวโชติกา คันธะรัตน์​ นักวิชาการ​สิ่ง​แวด​ล้อ​มช​ำ​นา​ญ​การ​ เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563​

นางสาวโชติกา คันธะรัตน์​ นักวิชาการ​สิ่ง​แวด​ล้อ​มช​ำ​นา​ญ​การ​ เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563​

วันที่ 21 กรกฎาคม​ 2563 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา​ มอบหมายให้นางสาวโชติกา คันธะรัตน์​ นักวิชาการ​สิ่ง​แวด​ล้อ​มช​ำ​นา​ญ​การ​ เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563​ ณ เทศบาล​เมือง​สีคิ้ว​ จังหวัด​นครราชสีมา​ โดยมีรูปแบบการประเมินออนไลน์​ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)​ ดังนี้ 1. รับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน​ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัด​นครราชสีมา​2. พิจารณา​ข้อมูล​สนับสนุน​การดำเนินงานของเทศบาล​จากระบบการประเมินเมือง​สิ่ง​แวดล้อม​ยั่งยืน​ด้วย​ตัวเอง (Self Assessment Report : SAR)​ ร่วมกับ​พิจารณา​เอกสารข้อมูลผลงานของเทศบาล ทั้งในเชิงปริมาณ​และ​คุณภาพ​ที่แสดง​ถึง​ความ​ยั่งยืน​และ​การ​มี​ส่วน​ร่วม​ของ​ประชาชน​ในกระบวนการ​พัฒนา​เมือง​3. คณะอนุกรรมการ​ฯ สอบถาม​ข้อมูลเพิ่มเติม พิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์​ และให้ข้อเสนอแนะ​แก่เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา​ โดยเทศบาล​เมือง​สีคิ้ว​ เป็นเทศบาลเมือง ในจำนวน 10 แห่ง ที่ได้เข้ารับการประเมิน​เมือง​สิ่ง​แวดล้อม​ยั่งยืน ​ระดับ​ประเทศ​ ประจำปี 2563​

แกลเลอรี่