Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ทสจ.นม. และคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาสำรวจ และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 ก.ย. 60 เวลา 11.00 น. ผอ.ทสจ.นม. และคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาสำรวจ และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับฟังคำชี้แจงประกอบเอกสารการส่งมอบงานตรวจรับงานจ้างเหมาสำรวจ 
และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี ผู้รับจ้างเป็นผู้ชี้แจง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา