Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เจ้าหน้าที่ ทสจ.นม. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาสำรวจ และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 22 ก.ย.60 เวลา 09.30 น.ผอ.ทสจ.นม. ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาสำรวจ และศึกษาวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 โดยมี ผอ.ส่วนอำนวยการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้างฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา