Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัด

ส่วนสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัด

วันที่ 27 สิงหาคม​ 2563 นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา​ มอบหมายให้นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และนางสาวพรประภา ฐาตุจิรางค์กุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กับเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวศิริรัตน์ คงมนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่