Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Ratchasima

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์ (น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การนำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความเห็นสาธารณะโครงการศึกษาแผนแม่บทเมืองใหม่นครราชสีมา"

ส่วนยุทธศาสตร์ (น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การนำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความเห็นสาธารณะโครงการศึกษาแผนแม่บทเมืองใหม่นครราชสีมา"

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -13.00 น. นายสมคิด ตั้งประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ (น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) เข้าร่วมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การนำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความเห็นสาธารณะโครงการศึกษาแผนแม่บทเมืองใหม่นครราชสีมา" ณ ห้องประชุมสุรนารี A โรงแรม ดิ อิพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จ.นครราชสีมา โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเสนอประเด็นภาพอนาตต อยู่ระหว่างกลางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม ในรูปแบบการกระจายศูนย์กลาง

แกลเลอรี่