Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.นครราชสีมา​ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

ผอ.ทสจ.นครราชสีมา​ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่​ 29 กันยายน​ 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายสมคิด ตั้ง​ประเสริฐ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา​ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ฮอลล์ ๑ ชั้น ๔ ศูนย์การค้า​เทอร์มินอ​ล​ ๒๑ โคราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอผลงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเครือข่ายทสม. ทั่วประเทศ รวมทั้งกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของประชาชนจิตอาสาในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
โดยมีผลการคัดเลือกในระดับจังหวัด ดังนี้
1) ประเภทบุคคล ได้แก่ นายภัสน์นนท์ สิทธิ์หิรัญ ทสม.ตำบลลำนางแก้ว อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็น ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย ทสม. บ้านดอนกลอย ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ในการนี้ นายวิเชียร จันทร​โ​ณ​ทัย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นค​ราช​สี​มา​ ได้กรุณามอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ทสม. และเครือข่ายทสม. ดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓

แกลเลอรี่