Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประชุมวางแผนและลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการนาเกลือ ในพื้นที่อำเภอโนนไทย

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประชุมวางแผนและลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการนาเกลือ ในพื้นที่อำเภอโนนไทย

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประชุมวางแผนและลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการนาเกลือ ในพื้นที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงาน (ทสจ.นม.) ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม (ทสจ.นม.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ ส่งตรวจสอบในห้องปฎิบัติการ และในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ได้กำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่