Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima, Provincial Office of Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผอ.ทสจ.นม. ร่วมนำน้ำบาดาลสะอาดดื่มได้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพบรรจุเป็นแกลอนขนาด ๕ ลิตร รวม ๑๐๐ แกลอนไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนถูกน้ำท่วม

นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผอ.ทสจ.นม. ร่วมนำน้ำบาดาลสะอาดดื่มได้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพบรรจุเป็นแกลอนขนาด ๕ ลิตร รวม ๑๐๐ แกลอนไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนถูกน้ำท่วม

วันพุธที่ ๗ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผอ.ทสจ.นม. ร่วมด้วย ผอ.สทบ.เขต  ๕ นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำน้ำบาดาลสะอาดดื่มได้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพบรรจุเป็นแกลอนขนาด ๕ ลิตร รวม ๑๐๐ แกลอนไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนถูกน้ำท่วม โดยทำงานบูรณาการร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัยพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมานางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ทำการแจกถุงยังชีพ ณ วัดบ้านลำเชิงไกร  ม.๙  ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งมีประชาชนมาคอยรับถุงยังชีพและน้ำดื่ม รวม ๔๐ ครัวเรือน

แกลเลอรี่