Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 วันอังคารที่ 13สิงหาคม 2562 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง ตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

13 ส.ค. 62