Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ (คทช.จ.นว.) ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติในจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ (คทช.จ.นว.)  ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่  20 มิถุนายน  2560 เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุม  301  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติในจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  

 

 

แกลเลอรี่