Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

เดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดนครสวรรค์

เดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ทุกครัวเรือนทำการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ก่อนนำออกมาทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะที่เป็นภาระของท้องถิ่นในการนำไปกำจัดต่อไป มีผู้นำชุมชน ส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเดินรณรงค์

แกลเลอรี่