Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

ประชุมชี้แจงโครงการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

ประชุมชี้แจงโครงการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ จัดประชุมชี้แจงโครงการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการขยะชุมชนฐานราก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงโครงการให้กับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน 

แกลเลอรี่