Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

ทสจ.นครสวรรค์ เพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

ทสจ.นครสวรรค์  เพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการลดการใช้พลังงานและการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ// ในส่วนการลดขยะดำเนินการลดการใช้พลาสติกและโฟม ด้วยการใช้วัสดุย่อยสลายในการเสิร์ฟอาหารว่างและมีการจัดการคัดแยกเศษอาหารและขยะทั่วไปออกจากกันก่อนการเก็บภาชนะ

แกลเลอรี่