Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์  จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด

  วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ผลการประชุมเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์- แม่เปิน อำเภอแม่เปิน  เนื้อที่ 2,317 – 2 - 30 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสนามชัย อำเภอพยุหะคีรี เนื้อที่ 88 – 2 - 28 ไร่ เข้าโครงการ คทช.ได้ ส่วนพื้นที่นิคมสร้างตนเองตากฟ้า ยังมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างนิคมกับธนารักษ์ ยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ประชุมจึงให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาหาข้อยุติต่อไป

แกลเลอรี่