Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ตามโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 4,000 ต้น (สัก, เสลา, ประดู่, ยางนา, พฤกษ์ คูน) เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 700 คน 

แกลเลอรี่