Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีชาญ สามารถ นำคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ บริเวณลานมังกร อุทยานสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยการทำความสะอาดผิวจราจร ดูดฝุ่น ล้างถนน ฉีดน้ำแรงดันสูงเพิ่มความชุ่มชื้นลดปริมาณฝุ่นละออง และสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตน ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม

แกลเลอรี่