Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

ติดตามสถานการณ์ไฟป่า เขาไม้กระทู้ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

ติดตามสถานการณ์ไฟป่า เขาไม้กระทู้ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

วันนี้ 2 เมษายน 2563  นายปรีชาญ สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ของหน่วยงาน ทส. จำนวน 18 จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกคัน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ได้กำชับและสั่งการให้เร่งดำเนินการดับไฟป่าบริเวณเขาไม้กระทู็ ท้องที่อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  ให้ได้ภายใน 3 เมษายน 2563 บูรณาการกำลังพลจากหน่วยงานทส. ในจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมดับไฟ เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติงานในพื้นที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน  ทั้งนี้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

แกลเลอรี่