Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

วันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2563

วันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2563

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปรีชาญ สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 31 คน จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” โดยร่วมกันปลูกและบำรุงต้นไม้(เสลา) จำนวน 109 ต้น ณ บริเวณบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

แกลเลอรี่