Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

Nakhonsawan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์1

ทสจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563

ทสจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครสวรรค์ (คปป.จ.นว.) ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติมีคำสั่งที่ 1/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด  เพื่ออำนวยการและบูรณาป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์

แกลเลอรี่