Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

ดูทั้งหมด
กิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓

กิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๖.๓๐ น. นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา (ข้าวสารอาหารแห้ง) ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเวลา ๑๗.๐๐ น. นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการแพร่เผยพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการถวายเทียนพรรษา ในนามผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 ก.ค. 63