Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

11 มกราคม 2563  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จัดข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าทีเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่จัดโดยจังหวัดปทุมธานี ณ บริเวณลาดจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  โดยสำนักงานฯ  ได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับแจกเด็กๆ ที่มาร่วมงาน เป็นจักรยาน 3 คัน ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวเหนียวหมู น้ำดื่มและขนมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ในงานยังจัดให้มีการเผยแพร่สื่อให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง pm 2.5 และมีกิจกรรมเกมการคัดแยกขยะ ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกสนานอีกด้วย

แกลเลอรี่