Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

พระราชบัญญัติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 มิ.ย. 62

พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

5 มิ.ย. 62

พรบ.งาช้าง พ.ศ. 2558

5 มิ.ย. 62

พรบ.สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

5 มิ.ย. 62

พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับ 3) พ.ศ. 2557

5 มิ.ย. 62

พรบ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551

5 มิ.ย. 62

พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

5 มิ.ย. 62

พรบ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522

5 มิ.ย. 62

พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

จำนวนทั้งหมด 28 รายการ
1 2 3 4 > >>