Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 มิ.ย. 62

สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2562

17 มิ.ย. 62

สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2561

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1