Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 ส.ค. 62

คู่มือหลักเกณฑ์และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

20 มิ.ย. 62

ขยายเวลาในการรับสมัครการส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2562 ระยะเวลา 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

14 ก.พ. 62

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ครั้งที่ ๑-๔

ประเภทไฟล์: .7z ขนาดไฟล์ : 2.58 Mb ดาวน์โหลด: 3078 ครั้ง
25 ม.ค. 62

เอกสารเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประเภทไฟล์: .7z ขนาดไฟล์ : 11.50 Mb ดาวน์โหลด: 3091 ครั้ง
22 ม.ค. 62

เอกสารประชุมโครงการส่่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๖๒ โรงแรม เค เอ็ม กว๊านพะเยา

ประเภทไฟล์: .zip ขนาดไฟล์ : 65.88 Mb ดาวน์โหลด: 3077 ครั้ง
11 ธ.ค. 61

ขอเชิญสตรีที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสตรีสากล

8 ต.ค. 61

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งผลงานเข้าสู้การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 20

5 ก.ค. 61

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย

จำนวนทั้งหมด 19 รายการ
1 2 3 >