Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 ก.ย. 62

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด(คปป.จ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 / 2562

2 ก.ย. 62

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 2/2562

19 มี.ค. 62

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพะเยา (คทช.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

15 มี.ค. 62

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

20 ก.ย. 61

ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ ช่องภูดู่ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์

20 ก.ค. 61

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพะเยา (คทช.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561

20 ก.ค. 61

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561

22 มิ.ย. 60

การขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1