Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า จังหวัดพะเยา

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 พ.ค. 63

แผนที่จุดความร้อน MODIS 2563

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 59.77 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
15 พ.ค. 63

สรุป Hotspot_2563

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 1.10 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
15 พ.ค. 63

สรุปรายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.45 Mb ดาวน์โหลด: 3089 ครั้ง
15 พ.ค. 63

สรุปรายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 26.54 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
15 พ.ค. 63

สรุปรายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 15.61 Mb ดาวน์โหลด: 3072 ครั้ง
15 พ.ค. 63

สรุปรายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.61 Mb ดาวน์โหลด: 3074 ครั้ง
15 พ.ค. 63

สรุปรายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 22.54 Mb ดาวน์โหลด: 3072 ครั้ง
15 พ.ค. 63

สรุปรายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 10.89 Mb ดาวน์โหลด: 3073 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 109 รายการ
1 2 3 4 5 > >>