Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phayao

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 ม.ค. 64

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมอกควันไฟป่าจังหวัดพะเยา

ประเภทไฟล์: .mp3 ขนาดไฟล์ : 6.49 Mb ดาวน์โหลด: 3 ครั้ง
19 ม.ค. 64

คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

7 ม.ค. 64

มาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าปี 2564

20 เม.ย. 63

ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลเสี่ยงเข้าป่า เพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ จังหวัดพะเยา

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด: 3130 ครั้ง
11 พ.ย. 62

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อสตรีดีเด่นที่มีบทบาทและผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2 ก.ย. 62

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด(คปป.จ) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 / 2562

2 ก.ย. 62

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 2/2562

26 ส.ค. 62

คู่มือหลักเกณฑ์และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

จำนวนทั้งหมด 37 รายการ
1 2 3 4 5 > >>