Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ดูทั้งหมด
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าแดงบุญนาค ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าแดงบุญนาค ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.พะเยา มอบหมายให้ นายภัทรพล ปงคำเฟย ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าแดงบุญนาค ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาสืบไป

3 ก.ค. 63