Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกล่าวปฏิญาณแสดงเจตจำนง ลดหมอกควันไฟและปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อจะงดเผาเชื้อเพลิงในที่โล่งแจ้ง ทั้งในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกล่าวปฏิญาณแสดงเจตจำนง ลดหมอกควันไฟและปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อจะงดเผาเชื้อเพลิงในที่โล่งแจ้ง ทั้งในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา    นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 และนำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกล่าวปฏิญาณแสดงเจตจำนง ลดหมอกควันไฟและปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อจะงดเผาเชื้อเพลิงในที่โล่งแจ้ง ทั้งในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม โดยมีนายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

แกลเลอรี่