Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

Phayao Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.พะเยา เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสา" สนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กิจกรรมอบรมผู้นำจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควัน) ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.พะเยา เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสา" สนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กิจกรรมอบรมผู้นำจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควัน) ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา  นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทสจ.พะเยา เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสา" สนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (กิจกรรมอบรมผู้นำจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควัน) โดยมีนาย ชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน

แกลเลอรี่