Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้างการจัดการพัสดุ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 พ.ค. 62

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562

5 เม.ย. 62

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562

5 มี.ค. 62

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

5 ก.พ. 62

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562

5 ม.ค. 62

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561

5 ธ.ค. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

5 พ.ย. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561

16 พ.ค. 62

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
< 1 2 3