Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้างการจัดการพัสดุ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 พ.ค. 62

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562

1 ธ.ค. 61

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

15 ต.ค. 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

8 พ.ค. 62

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

4 ก.พ. 61

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

ประเภทไฟล์: .tif ขนาดไฟล์ : 3.90 Mb ดาวน์โหลด: 2233 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
< 1 2 3