Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

2 พ.ค. 65

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

18 เม.ย. 64

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

22 มี.ค. 64

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำรอบ 6 เดือน

12 มี.ค. 64

นำเสนอข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.44 Mb ดาวน์โหลด: 5009 ครั้ง
6 มี.ค. 64

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

15 ก.พ. 64

ประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.33 Mb ดาวน์โหลด: 5009 ครั้ง
8 มิ.ย. 64

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

6 ก.พ. 64

รายงานสถานการณ์ ประจำเดือนมกราคม 2564

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2