Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

สถิติข้อมูลต่าง ๆ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 มี.ค. 63

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

3 มี.ค. 63

สถิติการให้บริการ

25 มี.ค. 63

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

13 มิ.ย. 62

สถิติการใช้ไฟฟ้า

12 พ.ย. 62

สถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

3 มี.ค. 63

สถิติบ่อน้ำบาดาลจังหวัดพิษณุโลก

13 มิ.ย. 62

สถิติพื้นที่ป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก

29 ม.ค. 63

แหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2