Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

มาตรฐานการให้บริการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 มิ.ย. 62

กระบวนการขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.3)

11 มิ.ย. 62

กระบวนการขออนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.5)

11 มิ.ย. 62

กระบวนการขออนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์(ลซ.7)

11 มิ.ย. 62

กระบวนการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา6

11 มิ.ย. 62

ขั้นตอนขอรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา11

11 มิ.ย. 62

การขออนุญาตให้ประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูปและหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 3.34 Mb ดาวน์โหลด: 2233 ครั้ง
10 มิ.ย. 62

การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

10 มิ.ย. 62

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอขยายเขตสัมปทานประกอบกิจการประปา

จำนวนทั้งหมด 23 รายการ
< 1 2 3