Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Phitsanulok provincial office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มีนาคม 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561

นางธีราภรณ์ ยงค์ฤประพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวกฤติกา กิตติวิโรจน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ประชาชน ผู้นำชุมชน ตำบลบึงพระ ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการขยะต้นทาง" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แกลเลอรี่