Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ภาคีเครือข่ายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ภาคีเครือข่ายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม"

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนแผนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ภาคีเครือข่ายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม" 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

_แผนปฏิบัติงานค่านิยม

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 6 ครั้ง