Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding

เอกสารแนบ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ขนาดไฟล์:1.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

เอกสารประกวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ขนาดไฟล์:5.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

ตู้แช่ตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ

ขนาดไฟล์:0.92 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

ชุดเก็บตัวอย่างน้ำพร้อมอุปกรณ์

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

เครื่องลดความชื้น

ขนาดไฟล์:1.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย

ขนาดไฟล์:0.87 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง