Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สสภ.3 สำรวจพื้นที่เพื่อให้ความเห็นสิ่งแวดล้อม กรณีการขอ อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐฯ ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สสภ.3 สำรวจพื้นที่เพื่อให้ความเห็นสิ่งแวดล้อม กรณีการขอ อนุญาตใช้ที่ดินของรัฐฯ ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนพัฒนาระบบบริหารราชการและโครงการพิเศษ ประสานงานผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ประกอบการให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ขออนุญาตใช้ที่ดิน  ของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมือง     ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อสร้างระบบประปา บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แกลเลอรี่