Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ. 3 เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัดนนทบุรี

สสภ. 3 เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายชาตรี ไชยวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และแผนงานบูรณาการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้โดยเร็วและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ณ โรงแรมไอวิช จังหวัดนนทบุรี

แกลเลอรี่