Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลสำรวจการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก (ถุงหูหิ้ว) ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

ผลสำรวจการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก (ถุงหูหิ้ว) ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ วันที่ 13 มกราคม 2563