Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ปี 2563 เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

การประชุมเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ปี 2563 เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก