Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ กรณีขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว จังหวัดอุตรดิตถ์

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ กรณีขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว จังหวัดอุตรดิตถ์