Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเผาและมลพิษจากแหล่งกำเนิดจังหวัดพิษณุโลก และคณะทำงานชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการตรวจปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย จังหวัดพิษณุโลก กรณีการลักลอบเผาในที่โล่ง พื้นที่เกษตร และพื้นที่ชุมชน และกรณีมลพิษจากควันบุหรี่ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการควบคุมการเผาและมลพิษจากแหล่งกำเนิดจังหวัดพิษณุโลก และคณะทำงานชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการตรวจปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย  จังหวัดพิษณุโลก กรณีการลักลอบเผาในที่โล่ง พื้นที่เกษตร และพื้นที่ชุมชน และกรณีมลพิษจากควันบุหรี่ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมการเผาและมลพิษจากแหล่งกำเนิดจังหวัดพิษณุโลก และคณะทำงานชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการตรวจปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย  จังหวัดพิษณุโลก กรณีการลักลอบเผาในที่โล่ง พื้นที่เกษตร และพื้นที่ชุมชน และกรณีมลพิษจากควันบุหรี่ ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อพิจารณาแผนการออกตรวจปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย กรณีลักลอบเผาในที่โล่ง พื้นที่เกษตร และพื้นที่ชุมชน และกรณีมลพิษจากควันบุหรี่, แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าว หรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ  โดยมี นายชัชพงษ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม พร้อมหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่และกำกับดูแลมลพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองเข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน

แกลเลอรี่