Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้การสนับสนุนจากการฝึก Cobra Gold 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้การสนับสนุนจากการฝึก Cobra Gold 2020

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยนายชาตรี ไชยวงค์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายใต้การสนับสนุนจากการฝึก Cobra Gold 2020 โดยได้แนะนำภารกิจงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ทั้งนี้ ได้พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

แกลเลอรี่