Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)

Regional Environmental Office 3

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรบรรยายให้ความรู้สถานประกอบการ สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร กับการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษน้ำเสีย และเหตุรำคาญในชุมชน ในโครงการอบรมผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิทยากรบรรยายให้ความรู้สถานประกอบการ สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร กับการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษน้ำเสีย และเหตุรำคาญในชุมชน ในโครงการอบรมผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้สถานประกอบการ สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร กับการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษน้ำเสีย และเหตุรำคาญในชุมชน ในโครงการอบรมผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวรอ โดยมีนายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และมีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย เจ้าของผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้นำชุมชน และเจ้าของสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น

แกลเลอรี่